RT Praktijk voor
lees- en spellingbegeleiding + rekenen
in Wateringse Veld, Den Haag


Wat is remedial teaching?
Remedial teaching (RT) is professionele onderwijskundige hulp, gericht op kinderen die problemen hebben met spelling, (begrijpend) lezen en rekenen. Naast de speciaal op het kind gerichte hulp is er in de remedial teaching praktijk tevens aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van leerlingen.

Remedial teaching is geen bijles
Er is een duidelijk verschil tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de lesstof. Remedial teaching werkt intensief met het kind, gericht op de specifieke behoeften van het kind. Remedial teaching is altijd maatwerk.

Intake, kennismaking
Voor een kennismaking en intake kom ik naar u en uw kind toe. We bespreken de hulpvraag en we bekijken of er een wederzijdse 'klik' is. Het kennismakingsgesprek en de intake zijn vrijblijvend en gratis. Als we besluiten tot RT-begeleiding voor uw zoon of dochter neem ik een diagnostisch onderzoek af.


Contact
Tarieven